#4

Vad lär vi oss av krisen?

  1. Magnus Åberg
  2. Per-Anders Marberg
  3. Lars Kjellgren
  4. Michael Walmerud
  5. Mikael Sundell
  6. Sören Karlsson

Ämne nummer fyra handlar om insikter. Pandemin slog visserligen ner som en bomb men vi har redan lärt oss massor. Vilka insikter tar vi med oss in i framtiden?

Magnus ÅbergVD, Bengt Dahlgren Syd

Att mycket av den tiden vi lägger på att åka fram och tillbaka från möten kan vi lägga på bättre saker. Digitala möten inte bara funkar, det funkar grymt bra. Jag tror också att vi lär oss att använda pengar och teknik smartare. Vi kommer ha ett stort behov av fastigheter i alla former men mindre kapital, det kommer utveckla samhället och innovationer för att möta detta. Covid-19 kommer innebära ett jack i kurvan men vi har massor med framtidstro. 2028 knyter vi ihop Öresundsregionen (Malmö/Helsingborg/Köpenhamn) med Hamburg genom tunneln mellan Danmark och Tyskland. Det kommer innebära fantastiska möjligheter för Skåne!

Per-Anders MarbergVD Brand & Risk, Bengt Dahlgren Göteborg

All omställning som kommer ur krisen gör att behovet och användningen av fastigheter kommer att förändras, det innebär att vi kommer att behöva förändra och bygga om många byggnader. Det här är något som vi är duktiga på. Köpcentrum kan bli Allaktivitetshus, kontorshus och skolor får nya behov och förutsättningar när många människor genom Corona har upptäckt hur bra det fungerar att jobba hemifrån. Vi kan få coworking-lokaler som är arbetsplats på dagen och restaurang på kvällen, framtida pandemikris-sjukhus som byggs och som kan användas till annat mellan framtida pandemier, ja listan kan göras lång.

Det gäller att vara kreativ och hitta ekonomiska lösningar, fördelen är ju att det också kan skapa mer cirkulära lösningar. Hos oss på Bengt Dahlgren finns en kombination av stabilitet och innovation. Vi har aldrig varit toppstyrda utan har en tradition av att alla medarbetare är med och kläcker idéer. Vi sitter inte och väntar på att någon ska lösa utmaningar, här har vi en enorm fördel av i dessa tuffa tider. Ett exempel på detta är projektet “Win the rebound”, det är ett projekt med många engagerade medarbetare som deltar. Syftet är att vi ska lyfta blicken för att se vad vi kan göra för att hjälpa våra kunder på bästa sätt både under och efter krisen samt vilket sätt vi kan nå ut till våra kunder under dessa mycket utmanande men också utvecklande tider.

Lars KjellgrenVD, Bengt Dahlgren Stockholm

I Stockholm har vi haft både digitala kaffepauser och afterwork, vi har lärt oss och har idag hög kvalitet på alla digitala möten. Det kommer vi ha stor nytta av när det här är över. Bengt Dahlgren är en koncern som är utspridd över hela Sverige och vi är vana vid att åka som skottspolar mellan kontoren. Mycket har varit slentrianmässigt. Behovet av att träffas kommer självklart fortfarande vara stort men vi kommer ställa högre krav på våra möten än vad vi gjort tidigare. Förhoppningsvis innebär det här att vi kan hjälpa konferensanläggningar, hotell och restauranger att komma tillbaka på fötter. Jag är övertygad om att vi efter det här kommer ha höjt kvaliteten både på våra fysiska och digitala möten, något som kommer hjälp oss enormt mycket.

Michael WalmerudVD, Bengt Dahlgren Göteborg

Vi kommer se andra typer av arbetsplatser i framtiden. Det är naturligtvis jätteintressant för Bengt Dahlgen, våra partners och kunder, vad lär vi oss, hur kan vi bidra och förbättra? Vi kommer dra ner på resandet kors och tvärs över landet utan att tappa i kvalitet. Synen av att vara på jobbet kommer förändras mycket och det tror jag bara kommer göra gott. Ibland behövs det ett crash test för att ändra vanor, delar av det här kommer snart vara normalt och då har vi lärt oss massor och står bättre rustade inför framtiden. Det kommer att vända!

Mikael SundellVD, Bengt Dahlgren Skövde

Vi har på allvar lärt oss att det går att hålla hög kvalitet på möten i Teams och på Skype, det kommer vi hålla fast vid även efter det här för att frigöra tid till kreativt arbete. Jämfört med många andra branscher är vi lyckligt lottade, förhoppningsvis vågar vi hålla blicken högt med tro på framtiden. Kanske kan vi till med passa på att rekrytera fler duktiga medarbetare.

Sören KarlssonVD, Bengt Dahlgren Linköping

Varje dag är det lite fjärilar i magen, vi vet inte vad som kommer hända och hur allt det här kommer sluta. På samma gång tror jag att det är nyttigt. Under många år har byggbranschen gått på högtryck, vi har inte haft tid att titta åt sidorna. När nåt sånt här dramatiskt händer blir vi tvungna att vara kreativa, omvärdera allt och hitta nya lösningar på små och stora utmaningar.