Mycket har hänt på kort tid och verkligheten ser idag annorlunda ut mot vad den gjorde för bara några veckor sedan. Vad innebär det här för bygg- och fastighetsbranschen i stort och vad kan vi på Bengt Dahlgren göra för att trygga, peppa och se framåt? Tillsammans går vi stärkta ur krisen är en serie av reflektioner från våra sex vd-s. De har alla delat med sig av sina personliga tankar på hur vi kan ta oss igenom Coronakrisen och hur vi tillsammans kan gå stärkta ur det här.

Först ut är temat: Samarbete är viktigare än någonsin

#1

Samarbete är viktigare än någonsin

#2

Vad är need to have och vad är bara nice?

#3

Fastigheterna som bygger samhället.

#4

Vad lär vi oss av krisen?

Vi finns här för er

På Bengt Dahlgren jobbar vi aktivt för minskad smittspridning av Covid-19 samtidigt som vi gör allt för att säkerställa leveransen i våra projekt. Vi månar om våra anställda, kunder och samhället och följer riktlinjer från stat och myndighet, men vi möts gärna. Digitalt! Vi har full beredskap för att ersätta fysiska möten med fullgoda digitala möteslösningar som gör att vi inte tappar kvalitet i våra möten. Vi finns här för er!

I dessa tider är det också viktigt att höja blicken och se efter vad vi tillsammans kan göra för att hålla grytan kokande. Stopp i våra gemensamma projekt kommer bli oerhört olyckligt både för individ och samhälle. Alla vi som tillsammans bygger Sverige; entreprenörer, byggherrar och konsulter behöver ta vårt ansvar för att hålla igång verksamheten i vår bransch. Tillsammans kommer vi att ta oss genom denna stora utmaning och bli ännu bättre på att skapa det goda samhället.

Vi kan hjälpa till med:

  • Om ni har möjlighet att ställa om produktion för att producera samhällsviktigt materiel kan vi hjälpa till med rådgivning och stöd för omställningen. Det kan exempelvis gälla handdesinfektion eller skyddsutrustning.

  • Vi kan hjälpa till med snabb projektering och rådgivning kring medicinska gaser och VVS vid uppförande av fältsjukhus och liknande enheter.

  • Krishantering. I nuvarande världs- och marknadsläge händer saker som vi aldrig varit med om tidigare. Vi har metod och tillvägagångssätt för att hjälpa er med alla utmaningar som är kopplade till bygg och fastighet.

  • Kontinuitetshantering. I utmanande tider behövs det ofta tas snabba beslut och det kan vara svårt att hitta uthållighet i organisationen. Vi kan hjälpa er att skapa system för att skapa bästa möjliga arbetsklimat under hela denna period. Det kan exempelvis gälla prioriteringar, organisation och nyttjande av resurser.

  • Organisation. Byggsektorn har det tufft med frånvaro av personal och leveranser (t.ex. kan inte utländska arbetare ta sig hit). Vi kan stötta er i en ansträngd arbetsmiljö-, projekt- eller arbetsplatsorganisation. Vi kan exempelvis gå in i en organisation och bemanna och/eller agera rådgivare kring olika typer av organisatoriska utmaningar.

  • Utbildning – ibland kan det vara skönt att få ett avbrott i arbeta-hemifrån-tider, då kan ett förslag vara att samlas kring en digital utbildning. Det kan också fungera som kompetensutveckling under tider ni har mindre arbete. Du hittar alla våra utbildningar här, och vill du att vi skräddarsyr en utbildning till just dig, kontakta oss gärna.