#2

Vad är need to have och vad är bara nice?

  1. Mikael Sundell
  2. Michael Walmerud
  3. Sören Karlsson
  4. Per-Anders Marberg
  5. Lars Kjellgren
  6. Magnus Åberg

Ämne nummer två i vår serie Tillsammans går vi stärkta ur krisen handlar om kundvärde. Hur kommer vi prioritera när tiderna är tuffare och budgeten tajtare. Vad är need to have och vad visade sig bara vara nice?

Mikael SundellVD, Bengt Dahlgren Skövde

Vi har länge varit inriktade på nyproduktion, ofta genom stora projekt, krisen kanske innebär att vi får jobba med fler lite mindre ombyggnadsprojekt i framtiden. Även små ombyggnader med hållbara lösningar kan innebära stora vinster för energi och miljö. Tillsammans med kunder och partners finns det en marknad här som har varit lite bortglömd eller nedprioriterad under ”byggboomen”.

Michael WalmerudVD, Bengt Dahlgren Göteborg

Miljöcertifieringar är en intressant aspekt, kommer en så viktig sak värderas annorlunda om tiderna blir tuffare? Vad kommer det innebära för hållbar utveckling i långa loppet? Kan vi digitalisera miljöcertifieringar genom att lära oss av digitala tvillingar så kommer det skapa nya möjligheter och samarbeten. Tuffa tider uppmuntrar utveckling och innovation, det är bra och nödvändigt vid jämna mellanrum.

Sören KarlssonVD, Bengt Dahlgren Linköping

Det finns alltid en risk att det dras ner på bland annat energi och miljö i ett sånt här läge. Här måste vi alla vara med och se till att vi fortsätter bygga hållbart även när tiderna är tuffare. Vi har en öppen dialog med våra ramavtalskunder, det gäller att hjälpas åt så att vi alla kan behålla vår personal inom alla viktiga områden.

Per-Anders MarbergVD Brand & Risk, Bengt Dahlgren Göteborg

Sådant som i sämre tider kan anses vara lite mer Nice to have såsom avancerade brandskyddslösningar kan tyvärr komma att prioriteras bort. Dessa projekt bryter ny mark och utvecklar vår bransch. På lång sikt riskerar det viktig utveckling, nu är det upp till oss som jobbar med det här att hjälpa våra kunder att prioritera utan att tappa kvalitet och långsiktighet. Självklart är det viktigt att aldrig tumma på kvaliteten på vare sig innovation eller särskilda utredningar.

Lars KjellgrenVD, Bengt Dahlgren Stockholm

Det handlar om att lyssna på kunden och våga att sälja. I sådana här lägen går det inte att vara fin i kanten utan vi måste hugga på allt. Det är bra, det gör oss mer konsultmässiga och bättre på att hela tiden läsa av våra kunders behov. Vi hjälper våra kunder att vara långsiktiga och navigera i sina prioriteringar.

Magnus ÅbergVD, Bengt Dahlgren Syd

Samhällsfastigheter blir ju verkligen need to have i ett sånt här läge. Vi har alla ett ansvar att lära oss av Covid-19 och bygga ännu bättre sjukhus och äldreboenden i framtiden.